Energibesparelser

Vi giver tilskud - til dine planlagte energiforbedringer. Dette i henhold til Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder - "Energiselskabernes energispareindsats" Den 1. juli 2017 indgår vi samarbejde med virksomheden Energysolutions som fremadrettet håndterer energibesparelserne. Vi giver 0,35 kr. pr. sparet kWh. Tilskudsordningen gælder indtil 31.12.2018

Søg via vores hjemmeside - klik her